• Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
  • Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO)
  • Interactieve workshops
  • Volledig programma voor échte bewustwording
  • Gericht op een fit bedrijf met fit & vitale medewerkers

Adres: Leijerpolderweg 2

Postcode: 1735 JB 't Veld

Telefoonnummer: 06-27387109

Email-adres: maarten@fitinbedrijf.com